شیر پروانه ای یا Butterfly Valve چیست ؟

در این مطلب به موارد زیر خواهیم پرداخت : الف- شیر پروانه ای یا Butterfly valve چیست ؟ ب- کاربرد شیر پروانه ای چیست؟ ج- انواع شیر پروانه ای بر اساس ( جنس شیر ، نحوه اتصال و نوع عملگر…
فهرست