پروژه های تعمیرات

تعمیر شیر سوزنی مس سونگون
تعمیر شیر اطمینان آب و فاضلاب منطقه 3 تهران
تعمیر پروانه ای سد آزاد سنندج
تعمیر شیر سوزنی 1200 خط اصفهان
تعمیر شیر غلافی 1800 سد هیروی
تعمیر فلوتر سایز 600 یزد
هاول بانکر سد سمیرم
فشار شکن 300 قشم
پروانه ای فولادی 800 یزد
کنترل پمپ کردستان
تعمیر اساسی شیرهای اطمینان سایز300 خط یزد
تعمیر شیر پروانه ای 2000 جلفا
تعمیر شیر سوزنی ایستگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
تعمیر شیر سوزی فولادی 400 میلیمتر سد شیرین دره
تعمیر شیر غلافی سایز900 شیرین دره
تعمیر هاول بانکر 500 سد سلیمان شاهی
هاول بانکر هیدرولیکی سد ماکو
شییر پروانه ای 1400 چاههای فلمن اصفهان
فشار شکن سد غلامان
کنترل پمپ کردستان
فهرست